Immateriális javak mérlegkészítéskori értéke

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Terv szerinti értékcsökkenési leírással csökkentett bekerülési érték (nettó érték).

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

Terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, terven felüli értékcsökkenés visszaírásával növelt bekerülési érték (nettó érték).

Vagyoni értékű jogok

Terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, terven felüli értékcsökkenés visszaírásával növelt bekerülési érték (nettó érték).

Szellemi termékek

Terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, terven felüli értékcsökkenés visszaírásával növelt bekerülési érték (nettó érték).

Üzleti vagy cégérték

Terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, a terven felüli értékcsökkenés visszaírásával növelt bekerülési érték (nettó érték).

Immateriális javakra adott előlegek

Mérlegkészítéskori érték az átutalt – levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó – összeg (bekerülési érték), illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt bekerülési érték (könyv szerinti érték).

Önnek mi a véleménye?