Hedge (kockázathárítás)

A kockázat csökkentésének általánosan használt módja. Ha egy befektetés miatt megjelenő kockázatot egy másik befektetéssel ellensúlyozunk úgy, hogy ez utóbbi befektetés hozama ellentétesen alakuljon az eredeti befektetés hozamának változásával.

E módszer indítékát tekintve hasonló tőről fakad, mint a diverzifikálás, azzal a különbséggel, hogy ebben az esetben a diverzifikálás nem egy befektetési csoporton belül (például részvények) valósul meg, hanem a pénzügyi piacok (pénz-, tőke- és devizapiacok), valamint az árupiacok teljes körét átfogja. A kockázathárítás (hedge) egyik leggyakrabban alkalmazott technikája a származékos (határidős és opciós) ügyletek kötése. A származékos ügyletek úgy teszik lehetővé a diverzifikálást, hogy – kihasználva az ügyletek jellegéből adódó magas áttételi arányt, vagyis azt, hogy a kockázat csökkentése a befektetés értékének csak a töredékét igényli – nincs szűkség a fedezeti céllal vásárolt befektetés tényleges megvásárlására. Ez utóbbi azonban egyben a származékos ügyletek egyik legfontosabb kockázati tényezőjét is jelenti, hiszen a piacnak olyan szereplői is vannak szép számmal, akik vagy amelyek nem kockázathárítási, hanem spekulatív céllal vásárolják meg vagy adják el a származékos piaci befektetéseket. Amennyiben más befektetők számítása nem vált be és a piacok működését támogató garanciarendszerek nem tudják biztosítani az ügyletek teljesülését, akkor a piaci zavarok tovagyűrűző hatására a kockázathárítás is időlegesen és korlátozottan alkalmazható lehetőséggé válhat.

Az ügyletnek két nagy csoportja van: a vételi (long) hedge és az eladási (short) hedge. A vételi hedge létrehozására akkor kerül sor, ha a kereskedőnek nincs elegendő áruja, áremelkedéstől tart, de szeretné a fogyasztókat áruhoz juttatni anélkül, hogy az áremelkedésből adódóan veszteséget szenvedne. Ez három fő részből áll: egy vétel, terminügylet, terminárfolyamon; egy eladás, terminügylet viszonteladása, prompt árfolyamon; egy vétel, promptügylet promptárfolyamon. Az eladási hedge alkalmazására akkor kerül sor, ha valamely kereskedő árufelesleggel rendelkezik, és ár-, illetve árfolyamcsökkenéstől tart. Részei: egy eladás, terminügylet, terminárfolyam; egy vétel, terminügylet visszavásárlása, promptárfolyamon; eladás, promptügylet, promptárfolyamon.

Önnek mi a véleménye?