Értékelési tartalék

A kettős könyvvitelt vezető vállalkozó jogosult a vállalkozási tevékenységet közvetlenül és közvetett módon tartósan szolgáló vagyoni értékű jogokat, szellemi termékeket, tárgyi eszközöket (a beruházások kivételével) és a befektetett pénzügyi eszközöket (az értékpapírok, a forintban adott kölcsönök és forintban elhelyezett hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) évenként, december 31-i fordulónappal piaci értékükön értékelni. A mérleg eszközoldalán szereplő „Értékhelyesbítés” és az „Értékelési tartalék” csak és kizárólag egymással szemben és azonos összegben változhat.

Önnek mi a véleménye?