Értékelemzés lényege, módszere, felhasználása, csődeljárás

Értékelemzés: egy módszeres költségcsökkentési eljárás, amelynek célja a felesleges költségek csökkentése. Az értékelemzés olyan elemzési módszer, amelynél a tevékenységet a funkciókra összpontosítják. Újszerű gondolkodási módot alakít ki, és az a célja, hogy a kérdéses tárgy, folyamat, vagy ezek részeinek funkcióit a legkisebb költségek mellett teljesítsék.

Az értékelemzési módszernél általában három kérdésre kell a vizsgált téma funkciójával kapcsolatban választ adni:

 • a funkció megnevezése,
 • jelenleg mi ennek a funkciónak a költsége,
 • a jelenlegi funkciót mivel lehetne helyettesíteni.

Az értékelemzési módszert előkészítő tevékenység feladatai közé tartoznak:

 • ki kell jelölni az értékelemzési munkát koordináló dolgozókat,
 • meg kell határozni az értékelemzés témáját (pl.: gyártási módok, szolgáltatások, tevékenységek),
 • milyen eredményt, költségcsökkentést kívánunk elérni,
 • az elemzési munkát végző dolgozók kijelölése,
 • határidők kijelölése az elvégzendő feladatokra.

Az értékelemzési munka felöleli:

 • a tájékozódást (funkciók meghatározását és a jelenlegi költségek vonzatának ismeretét),
 • megoldási változatok önköltségének meghatározását és ezekből a legkedvezőbb kiválasztását,
 • a megvalósítás bevezetésének időpontját, az ehhez szükséges dokumentumok és zárójelentés elkészítését.

Általános költségek csökkentésének lehetőségei:

 • Az általános költségek csökkentésére különösen a nyugati államokban különböző elemzési módszerek alakultak ki.
 • Ezek közül a legismertebbek a következők:
  • ZBB= Zero Base Budgeting (Nulla bázisú költségtervezés)
  • OVA= Overhand Value Analysis (Általános költség elemzése)
  • AWA= Administrative Wertaleyse (Az adminisztráció értékelemzése)

Az általános költségeken itt mindazokat a költségeket étjük, amelyek terméke közvetlenül nem számolhatók el. (Igazgatósági-adminisztrációs költségek, gyártásvezetés, irányítás költségei stb.)

ZBB koncepció:

 • A Zero Base azt jelenti, hogy az általános költségek tervezése a tevékenységek nulláról induló megtervezéséből kiindulva történik, és nem csupán az előző évi költségek százalékos növelésével, vagy csökkentésével. Minden egyes költséget  a szükséges tevékenységből kiindulva alapoznak meg.
 • A ZBB elemzési eljárást hat pontban lehet összefoglalni:
  • A vállalat vezetése meghatározza a vizsgálatokba vonható általános költségterületet, és megfogalmazza az általános ZBB célokat.
  • A vizsgálatba bevont általános költségterületeket, úgynevezett döntési egységekre felosztják (pl. anyagbeszerzés, értékesítés), amelynek mindenkor áttekinthető és egyöntetű részfolyamatot testesítenek meg.
  • Az egyes döntési egységeken belül teljesítmény színvonalak meghatározása (minimális-rendszeres üzletvitel fenntartásához átlagos – belső iránynyelvek szerint szabályozott munkaerő eredményeket foglalja össze, javított teljesítmény –, amely kimagasló teljesítmény-teljesítést tartalmaz).
  • Alternatív eljárások megállapítása. Rangsorolás és döntés a rendelkezésre álló eszközök felhasználásáról.
  • A ZBB megvalósítása.
  • A ZBB megvalósítás ellenőrzése.
 • A teljes folyamat koordinálását és irányítását, valamint a módszer Know-how alkalmazását a ZBB-team végzi. Általában megállapítható, hogy az éves általános költségek 7–14%-kal csökkenthetők. A tervezés általánosan javul, és ezzel összefüggésben a teljesítmény is. Ezzel az eljárással viszonylag rövid idő alatt költségcsökkentés érhető el.

OVA koncepció:

 • Az OVA módszerek elsődleges célja az általános költségek egy-egy csoportjának csaknem mindenáron történő csökkentése.
 • Az eljárás menete:
  • A vizsgálati egységek kijelölése.
  • A vizsgálati egységek megadják teljesítményüket a költségbecslés megadásával. Ugyanezt teszik a teljesítményfogadók is.
  • Az információ-szállítók és fogadók közösen megvizsgálják szakértők bevonásával, hogy:
   • szükség van-e valamennyi információra (adatra),
   • mi hagyható el,
   • mi módosítható,
   • milyen költségcsökkentés mellett.

AWA koncepció: az adminisztráció értékelemzése.

Önnek mi a véleménye?