EBRD (Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank)

1990-ben parafálták az EBRD alapokmányát, és a Bank 1991-ben kezdte meg működését. A II. világháborút követő legjelentősebb nemzetközi méretű segélyezési pénzintézet, amely tőkét, és technikai segítséget ad a kelet-európai országok magángazdaságainak újjászervezéséhez. Célja, hogy segítse a magánvállalkozói kezdeményezéseket. Segíti a pénzügyi, gazdasági, környezetvédelmi és tőkepiaci kezdeményezéseket és az olyan gazdaságilag fontos létesítményeket, amelyekben egynél több fogadóország érdekelt.

A Bank alaptőkéjét a kormányzótanács legalább 5 évenként felülvizsgálja.

A bank rendes tőkeforrásai:

 • a Bank engedélyezett alaptőkéje,
 • kölcsönök útján szerzett tőke,
 • kölcsönök, vagy garanciák visszafizetéséből kapott tőke,
 • és az érdekeltségi befektetések eladásából származó jövedelem,
 • értékpapír-átviteli kötelezettségekből származó jövedelem,
 • egyéb.

A bank különleges tőkeforrásai:

 • a Bank által bármely különleges alaphoz csatolás miatt elfogadott tőke,
 • bármely különleges alapból finanszírozott kölcsönökkel és garanciákkal kapcsolatos tőke
 • érdekeltségi befektetésből származó jövedelem,
 • különleges tőkeforrások befektetéséből származó jövedelem.

Az EBRD négy különböző típusú finanszírozást jelenít meg:

 • hitelek,
 • jegyzett alaptőke fel nem töltött része,
 • garanciavállalás/nyújtás,
 • más nemzetközi intézményekkel, bankokkal, hitelezőkkel közös finanszírozás.

Az EBRD tevékenységi köre a magánszektor fejlesztéséhez szükséges intézményi, infrastrukturális keretek kialakításának segítése, privatizáció, pénzügyi szektor reformja, kis- és középvállalatok megteremtése, iparvállalatok szerkezeti átalakítása, környezetvédelem, környezeti rehabilitáció, amely rendkívüli jelentőségű.

Önnek mi a véleménye?