Diszkont certifikát

Előfordulhat, hogy a piac oldalazó mozgása vagy az árfolyamok enyhe emelkedése illetve csökkenése miatt a tracker certifikát, mely pontosan leköveti az alaptermék árfolyamát, nem vonzó befektetési lehetőség. Amennyiben a befektetető egy szűk sávban való, trend nélküli árfolyammozgásra számít, jó lehetőséget nyújtanak számára a diszkont certifikátok. Bonyolult határidős piaci műveletekkel ugyan létrehozhat a befektető maga is egy hasonlóan működő „jószágot”, de méretgazdaságossági okokból a kisbefektetők számára lényegesen egyszerűbb és olcsóbb megoldást jelent a certifikátok bármely típusának használata. A diszkont certifikátot megvásárlója diszkonttal veszi meg, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a certifikát megvásárlási ára alacsonyabb, mint a mögöttes termék aktuális piaci árfolyama. Ezen két ár különbözetéből kockázati tartalék képződik, amely esetlegesen fedezni képes a kisebb eséseket.

A diszkont certifikát egy fontos tulajdonsága, hogy létezik egy maximális kifizetési szintje (cap), amely azt jelenti, hogy a certifikát megvásárlója a mögöttes termék árfolyam emelkedéséből származó nyereségből csak ezen cap szintig részesül. A mögöttes termék ezen árszint fölé emelkedésből a certifikát megvásárlójának már nem származik haszna.
A diszkont certifikátokat mindig lejárattal bocsátják ki. A futamidő a német gyakorlatban pár héttől több évig is terjedhet, bár a diszkont certifikátokat csak ritkán használják rövidtávú spekulációra.
A diszkonttal való vásárlás és a cap együttes hatása az ún. biztonsági vánkos-hatás, amely mind a nagy veszteségeket, mind a nagy nyereségeket megakadályozza.

Technikailag a diszkont certifikát létrehozása során a bank fedezett eladási kötelezettséget hoz létre, amely a kibocsátó tulajdonában lévő alaptermékből kiírt európai vételi opcióból áll, amelynek lejárata megegyezik a diszkont certifikát lejáratával. Fontos megérteni, hogy a diszkont certifikát kifizetése tökéletesen megegyezik a mögöttes termék és arra kiírt vételi opció páros kifizetésével. Más szavakkal a diszkont certifikát tökéletesen leképezi a mögöttes termék és arra kibocsátott vételi opció párost.

A diszkont certifikát megvásárlása tehát különbözik a pusztán mögöttes termékre nyitott long pozíciótól: a diszkonttal való vásárlás következtében a certifikát árfolyamesés esetén kevésbé veszít értékből, ennek következtében előnyösebb pozícióban van a certifikát tulajdonosa, mint a mögöttes termék tulajdonosa. Ez az előny egészen a cap és a diszkont összegéig tartó szintig fennáll. Ugyanakkor az alaptermékre nyitott long pozíció előnyösebb, abban az esetben, ha az alaptermék árfolyama felszökik.
Csak érdekességképpen teszünk utalást a diszkont certifikátok egy altípusára az ún. lock-in diszkont certifikátra. Ezen típusú certifikátnak az érdekessége, hogy a kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy ha a mögöttes termék árfolyama a futamidő alatt akár csak egyszer is eléri vagy átüti az ún. lock-in szintet (ami a cap szint felett helyezkedik el), akkor a lejáratkor kifizeti a cap árat, attól függetlenül, hogy a továbbiakban a lejáratig hogyan alakult a mögöttes termék árfolyama. Amennyiben nem éri el a mögöttes termék árfolyama a lock-in szintet, akkor a termék normális diszkont certifikátként üzemel. A lock-in diszkont certifikát ezen tulajdonságát a barrier-opciónak köszönheti.

(Forrás: Jankó-Tari: Tőzsdén kereskedett értékpapírosított termékek)

Önnek mi a véleménye?