Családi adózás

A családi adózás legfontosabb sajátossága, hogy nem csak a megszerzett jövedelmet veszik figyelembe, hanem azt is, hogy abból hány embert kell eltartani. A családi adózás esetén az egy háztartásban élők száma alapján határozzák meg a fizetendő adót.

A családi adózás többféle rendszerben is működik a világ különböző részein

  1. A legegyszerűbb az adókedvezmény adása a gyerekek számától függően. Az így bevezetett kedvezmény egyértelműen a családoknak kedvez és nem bonyolítja az adózási rendszert.
  2. A második lehetőség szerint a házaspár által szerzett jövedelmet összeadják, megfelezik (azaz átlagot számítanak) és az így kialakult átlagjövedelem képezi egy-egy szülő adóalapját. Ez esetben két dolgozó szülő nem feltétlenül járna jól, mivel mindketten nagyjából ugyanannyi adót fizetnének, mint az egyéni adózás esetén. Amennyiben viszont csak az egyik szülő dolgozik, de az ő jövedelme lényegesen magasabb az országos átlagnál, akkor ketten már jóval kevesebb adót fizetnének együtt, mint az egyéni adózás esetén.
  3. A harmadik lehetőség szerint az adó alanya nem a személy, hanem a háztartás. Nézzük, miből is áll ez a rendszer:
  • Az adó alanya a háztartás, melynek tagjai alapján kiszámítják a családi hányadost. Egyedülálló egynek tekintendő, házaspár kettőnek. A gyerekek közül az első kettő fél-fél egységnek, a harmadiktól már minden gyerek egy-egy egységnek számít. Egyedülálló szülő esetén már az első gyermek is egész résznek számít, nem félnek. Pl. egy szülő két gyerekkel: 3 egység; két szülő három gyerekkel: 4 egység.
  • A szülők jövedelmét összeadják, levonják belőle a munkába járás költségeit, a kötelező társadalombiztosítási járulékot, a nyugdíj-előtakarékosságot. Az így kapott összjövedelmet elosztják a családi hányadossal és megkapják az adóalapot.
  • Az adóalapból kiszámítják az adót egy progresszív adótábla alapján, a magasabb jövedelmet nagyobb adó terheli (adókulcsok: 0 – 40% között).
  • A kiszámított adót megszorozzák a családi hányadossal, és így megkapják, hogy mennyi adót kell a családnak fizetnie összesen. Ebből még kedvezmények is levonhatók: pl. a gyerekek beiskolázási költségei, a gyerekvigyázás költségei, a járműbeszerzés vagy bérlés költségei stb.
  • Az adót három részletben vagy havonta előlegként kell befizetni, az előleg és a kiszámított adó közötti különbséget az adóbevallás benyújtása után kell rendezni.

A családi adózás – amennyiben jól kitalált a rendszer, tehát nem túl bonyolult, áttekinthető és kedvező a családok számára – elősegíti a gyermekvállalási kedvet, a munkavállalást és a jövedelmek bejelentését.

A családi adózás kritikája

Az ellenzők egyik érve az, hogy túl bonyolult lenne megállapítani, kik tartoznak egy háztartásba, kik számítanak eltartottnak és várhatóan sokan fognak „látszat-családban” együtt élni, tehát egy lakóhelyre bejelentkezni a kisebb adóteher miatt.  A családi adózás rendszere azonban több országban nagyon jól működik,  arra természetesen figyelni kell, hogy ne legyen túl bonyolult és könnyen kijátszható, valamint, hogy az egy-kétszemélyes háztartások ne kerüljenek indokolatlanul hátrányba a családokkal szemben.

[kozgazdasz.freeblog.hu]

Önnek mi a véleménye?