Biztosítási díj

A biztosítás azt jelenti, hogy a biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy megtéríti a biztosítottat érő veszteségeket vagy azok egy hányadát. Ezen kötelezettség vállalásának ára a biztosítási díj, vagyis a biztosítási díj a kockázatvállalás ára.

A biztosítási díj kalkulációjakor figyelembe kell venni, hogy a díjnak fedezetet kell nyújtania a vállalt kockázatra, a biztosító költségeire, valamint a biztosítással kapcsolatban felmerült költségekre.
Ennek megfelelően a biztosítások díja általában és nagy általánosságban három fő részből tevődik össze:

1.    a kockázati díjrész (nettó kockázati díj),
2.    a biztonsági pótlék,
3.    a vállalkozói díjrész.

A kockázati díjrész fedezi a várható károk összegét, vagyis ebből teljesíti a biztosító a vállalt szolgáltatásait. A kockázati díjrész ezért nagyságát tekintve egyenlő a kockázat várható értékével.
A biztonsági pótlék arra hivatott, hogy a rossz káralakulású években, tehát amikor a kártérítések tényleges értékének nagysága meghaladja a várható értéket, pótolja a kockázati díjrész hiányát. Mivel hosszú távon a jó és rossz évek hatása kiegyenlítődik, a biztonsági pótlék nagysága egyben általában a biztosító nyereségének a mértékét is mutatja (hacsak a biztosító nem kalkulált bizonyos nyereséget a vállalkozói díjrészbe is).
A nettó kockázati díj és a biztonsági pótlék együttes összegét nevezzük bruttó kockázati díjnak.
A vállalkozói díjrész fedezi a biztosító üzemeltetési költségeit (pl. a béreket, bérleti díjakat stb.), de ebbe kell beleértenünk a biztosítással kapcsolatos költségeket (kárrendezési költség, díjbeszedési költségek, jutalékok, stb.) is. A három elem összegét, vagyis a teljes díjat bruttó díjnak szokás nevezni.
A biztosítási díjak kalkulációja különböző díjszámítási elvek (pl. ekvivalencia elv), vagy módszerek (pl. profit-teszt módszer) alapján történhet.

[Dr. Banyár József: A biztosítás gazdaságtan alapjai]

Önnek mi a véleménye?