Befektetések hozama, kockázata

Minden befektetés lényege valamilyen mértékű tőke lekötése abból a célból, hogy meghatározott időtartam alatt profitot eredményezzen. A modern pénzügyi megközelítés szerint a befektetés, valamilyen jelenbeli pénz elcserélését jelenti valamilyen jövőbeli pénzre. A befektetés eredményét, a profitot a kezdeti tőkéhez viszonyítva %-os formában kifejezve, realizált hozamnak nevezzük.

A befektetés hozama: árfolyamnyereség + egyéb kifizetés r= (P1-Po)+DIV1, ahol

r: befektetés hozama
P1: a tárgyidőszaki árfolyam (záróárfolyam)
Po: a befektetéskori árfolyam (nyitóárfolyam)
DIV1: osztalékhozam, mint egyéb kifizetés

Az árfolyamnyereség a tőkepiacon forgó befektetési formák árfolyamváltozásából eredő profit, míg egyéb kifizetés lehet kamat vagy osztalék. Minden befektető valamilyen jövőbeni hozam reményében kíván befektetni, tehát az elérendő hozammal szemben elvárásai vannak. Az így elérni kívánt hozamot elvárt hozamnak nevezzük. A jövőben esedékes mértékét biztosan nem ismerjük. Éppen ezért, ez egy valószínűségi változó, amit a befektetés tervezésekor figyelembe kell vennünk.

Ha az elvárt hozam a jövőben esedékes, és nagyságát nem ismerjük pontosan, akkor a körülötte lévő bizonytalanság kockázat. A kockázat különböző mértékű lehet attól függően, hogy a várható hozam és a tényleges hozam hogyan tér el egymástól akkor, amikor realizálni szeretnénk befektetésünkön a profitot. A hozamok eloszlását két változóval jellemezhetjük (feltételezve, hogy normális valószínűség eloszlást követnek) a szórásukkal és a várható értékükkel

A befektetési lehetőségek közül azt kell választanunk amelyik a legkisebb kockázattal biztosít ugyanakkora mértékű hozamot. Erre a relatív szórás adja meg a választ. A relatív szórás megmutatja, hogy egységnyi hozamra mekkora kockázat jut.

Azt a befektetői magatartást mondjuk kockázat elutasítónak, amikor a befektető csak akkor vállal magasabb kockázatot, ha ennek megfelelően többlethozamban részesül Ezért a többletkockázatért elvárt vagy fizetett hozam a kockázati prémium.

Kockázat semleges az a befektető, aki csak a várható hozam alapján dönt,

Kockázat kedvelő az, aki ismeri a kockázatot és éppen a kockázat élvezetéért vállalja azt.

A kockázat elutasítása kapcsán megkülönböztetjük a spekuláció és a hazardírozás (gambling) fogalmait. Spekuláció esetén jelentős a befektetési kockázatvállalás, ennek megfelelően magas hozam érhető el. A hazardírozás olyan bizonytalan kimenetelű fogadás, melynek célja a kockázat élvezete, a kockázatarányos hozamszint nem lényeges szempont (lottó). A kettő közti különbség az arányos hozamelvárásban, a kockázati prémiumban van, amit a spekuláns minden esetben elvár, a hazárdőr nem. A spekuláció egy agresszív befektetési stratégiát jelent, míg a fogadás egy játék. Általában elmondható, hogy minél nagyobb a befektető vagyona, annál kevésbé becsüli meg a további hozamokat. A hasznossági függvény a vagyonnal nő, de minden újabb egységnyi pénznövekménnyel fokozatosan csökkenő mértékben növekszik, ez a csökkenő határhasznosság elve.

Önnek mi a véleménye?