Átutalási megbízás

Az átutalás lehet egyszerű vagy csoportos. Közös szabály, miszerint a kötelezett kezdeményezi a fizetést, mégpedig úgy, hogy megbízza a számlavezetőjét, hogy a bankszámlája terhére utaljon át meghatározott összeget a jogosult bankszámlája javára. Az átutalási megbízás nincs értékhatárhoz kötve.

Egyszerű átutalás

Általános fizetési mód, ami azt jelenti, hogy:

  • Egyrészt: mindenféle tartozást ki lehet így fizetni.
  • Másrészt: amennyiben a szerződés nem rögzíti a fizetési módot, akkor az értelemszerűen átutalási megbízás lesz.

Mivel a teljesítést a fizetésre kötelezett kezdeményezi, az átutalás aktív fizetési mód.

Az egyszerű átutalási megbízás értékhatárra tekintet nélkül benyújtható.

Az egyszerű átutalási megbízás értéknap feltüntetésével is benyújtható.

Példa: Ha az átutalási megbízást folyó hó 9.-én nyújtották be, és a fizetési határidő folyó hó12 – pl. társadalombiztosítási fizetési kötelezettség – , akkor az átutalási megbízás nyomtatványon megjelöljük az un. értéknapot. Beírjuk 12.-ét, ez azt jelenti, hogy a számlavezető 12.-én fogja a kérdéses összeggel megterhelni számlánkat.

Az egyszerű átutalási megbízás két példányban készül.

  • az 1. számú példány a hitelintézet példánya, azaz a banki példány,
  • a 2.számú példány a számlatulajdonos saját példánya.

(Ritkán használják a három példányos vagy az egy példányos – un. szelvényes – nyomtatványt is.)

Csoportos átutalás

Csoportos átutalásnál a kötelezett számlatulajdonos úgy teljesíti az azonos jogcímeken fennálló fizetési kötelezettségeit, hogy kötegelve nyújtja be a jogosultak bankszámlája javára a meghatározott összegre szóló megbízásokat. A csoportos átutalási megbízás nemteljesítéséről (a jóváírás meghiúsulásáról), illetve annak okáról a jogosult számláját vezető hitelintézet a megbízás visszaküldésével értesíti a kötelezettet, akinek a számlavezetője – az eredetileg benyújtott csoportos átutalási megbízás sorrendjébe rendezve – továbbítja a megbízást a kötelezett részére.

A csoportos átutalásnak értékhatára nincs.

Példa: Csoportos átutalás használható a dolgozók nyugdíjjárulékának átutalására a különböző magán nyugdíjpénztárakhoz.

Önnek mi a véleménye?