Arbitrage (arbitrázs)

Az ár-, ill. árfolyam és kamatkülönbségek kihasználására azonos árufajtában fennálló egyidőben való jegyzések esetében alkalmazott ügyletfajta. Ez az ügylet a különböző piacokon, egyidőben megvalósuló párhuzamos vételt és eladást jelent. A földrajzilag szétszórt piacokat ez az ügylet összekapcsolja, miközben a kiegyenlítődés irányában mozgatja az árakat, árfolyamokat vagy kamatokat.

Az arbitrage feladatai szerint két csoportra osztható:
– kiegyenlítési arbitrage: az arbitőr a különböző piacokon adott időpontban jegyzett árfolyamok alapján kiválasztja azt a piacot, ahol a számára szükséges valutát legkedvezőbben tudja megvásárolni
– különbözeti arbitrage: az arbitőr célja a kockázatmentes árfolyamnyereség megszerzése.

Az arbitrage lebonyolítását alapul véve a következő a csoportosítás:
– közvetlen arbitrage: ha az arbitőr két piac közötti árfolyameltérést használ ki
– közvetett arbitrage: három vagy több piacon kialakuló árfolyamkülönbség kihasználása
– konverziós arbitrage: eredmény minél jelentősebb mértéke a cél.

Az arbitrage még egy csoportot jelent, ez a kamatlábak és a devizaárfolyamok összhangját teremti meg:
– háromvalutás arbitrage: keresztárfolyamok felhasználásával egyensúlyi árfolyam kialakulását teszi lehetővé
– kamatarbitrage: egyensúlyban tartja az azonos időtartamú, de különböző valutákban fennálló hitelek kamatlábait
– forward/forward arbitrage: prompthitelek és árfolyamhitel árfolyamát egyensúlyban tartja

Önnek mi a véleménye?