Akkreditív

Okmányos meghitelezés. A bank a vevő megbízásából fedezett mellett akkreditívet nyit, fizetési kötelezettséget vállal, amennyiben eladó az árut szállítja. Az üzleti érdekek alapján az eladó azt szeretné, ha a vevő előre kifizetné a megrendelt áru ellenértékét. A vevő érdeke viszont az diktálja, hogy az eladó előbb teljesítsen, legyen lehetősége arra, hogy fizetés előtt az árut ellenőrizze, és csak akkor fizessen, ha az eladó a szerződés szerint teljesített. Az üzletfelek ellentétes érdeke meghiúsíthatja az üzletkötést a felek között az adásvétel létrejöttét. Az áruügylet eladója és vevője közötti érdekellentétek áthidalásának módja lehet, ha a felek az adásvételi szerződésben az akkreditív fizetési módban egyeznek meg. Ez a fizetési mód lehetővé teszi, hogy a vevő és az eladó közé belépjen egy olyan hitelintézet, amelyben mindketten egyaránt megbíznak. A biztonság alapja a bank bekapcsolása a fizetési forgalom lebonyolításába. A bank ugyanis nemcsak arra vállalkozik, hogy a felek közötti fizetési forgalmat lebonyolítja, hanem maga is ígéretet tesz a fizetésre, ezáltal a vevő szerződésben foglalt fizetési ígéretét a saját fizetési kötelezettségvállalásával egészíti ki.

A fizetési ígéret szólhat

 • benyújtáskori azonnali fizetésre (payment credit),
 • váltóelfogadásra (acceptance credit), vagy
 • meghatározott feltétel teljesülése esetén történő fizetésre (negotiation credit).

Az akkreditív az angol documentary credit, illetve a francia credit documentaire kifejezés félrevezető magyar fordításban: okmányos meghítelezés. Lényegéhez azonban – magyar elnevezése ellenére – nem tartozik hitelviszony. A vevőnek gondoskodnia kell a vételár kifizetéséhez szükséges összegről.

Akkreditív előnyei a vevő szempontjából
A vevő biztos lehet abban, hogy az árut, vagy szolgáltatást az akkreditív előírásainak megfelelően fogja megkapni, és csak akkor kell fizetnie, ha az okmányok teljesen megfelelnek az akkreditív előírásainak.

Akkreditív előnyei az eladó szempontjából
Ha az exportőr határidőben benyújtja az akkreditív előírásainak megfelelő okmányokat, biztos lehet abban, hogy pénzéhez hozzá fog jut. Az eladónak további előnye, hogy a vevő semmilyen kifogással a fizetést nem tudja visszatartani.

Akkreditív néhány fontosabb típusa

 • Visszavonhatatlan akkreditív
 • Visszavonható akkreditív
 • Feltöltődő (revolváló) akkreditív

Akkreditív szereplői

 • A vevő (importőr), aki akkreditív nyitási megbízást ad bankjának
 • A nyitó bank, amely meghatározott feltételek teljesülése esetén a fizetést ígéri
 • Az exportőr, aki az akkreditív kedvezményezettje

Akkreditív tartalmi kellékei (letter of credit L/C)

 • Az exportőr megnevezése, címe, számlavezető pénzintézete
 • Az akkreditív összege
 • Az érvényességi határidő megjelölése
 • Az okmányok tételes felsorolása, amelyek bemutatása esetén a fizetés teljesíthető

Önnek mi a véleménye?