Adóigazolás

Az adóhatóság adóigazolást az adózó kérelmére állít ki. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul. Az igazolást a nyilvántartásban szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, jogszabályban előírt adattartalommal állítja ki.

A „nullás”, azaz nemleges adóigazolás azt igazolja, hogy az adózónak a kérelemben megjelölt napon adóhatóságnál nyilvántartott adótarozása nincs. Lehetőség van továbbá nemleges „együttes” igazolás kérésére is, amely az adóhatóság mellett a vámhatóság felé is igazolja, hogy nem áll fenn tartozás. Az igazolás kérése illetékköteles, az adóigazolás első példánya 2000 forintba, a másodpéldányok 600 forintba, az együttes adóigazolás első példánya 4000 forintba, a másodpéldányok 1200 forintba kerülnek, és a hatóság addig nem állítja ki, amíg az illetékfizetés értesítése az APEH-be meg nem érkezik.

Az adóigazolás elektronikusan is kérhető  a magyarorszag.hu portálon. A szolgáltatás igénybevételéhez ügyfélkapus regisztráció, képviselő, meghatalmazott esetén APEH regisztráció szükséges.

Az adóigazolás kiállításához szükséges igazolványok, bizonylatok

 • Személyazonosításra alkalmas igazolvány, lakcímkártya
 • Személyes megjelenés akadályoztatása esetén állandó vagy eseti meghatalmazás
 • Meghatalmazás minta letölthető az APEH internetes honlapjáról vagy az APEH ügyfélszolgálatain ingyenesen beszerezhető
 • Az igazolás kiadásának gyorsítása érdekében az utolsó hat nap befizetéseit igazoló csekk, banki igazolás, visszavonhatatlan terhelési értesítő, számlakivonat

Az adóigazolás illetékkötelezettsége (2010)

Adóigazolás:

 • Első példány 2000.-Ft
 • Első példánnyal azonos további példányok 600.-Ft példányonként

Együttes adóigazolás: két kérelemnek minősül

 • Első példány 4000.-Ft
 • Első példánnyal azonos tartalmú példány 1200.-Ft példányonként
Az adóigazolások, együttes adóigazolások ügyintézési határideje 8 nap.

Kapcsolódó jogszabályok

 • Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény
 • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCII. törvény

Önnek mi a véleménye?